365 radostí. Kampaň za spokojnejšie ženy a matky.

Ako vnímajú ženy „dokonalú ženu“? A ako ju vidia muži? Ženy sa často ženú za stereotypnou predstavou dokonalosti ktorá je zastaralá a prekonaná. Zvyčajne nikto nevyžaduje od ženy toľko, koľko vyžaduje sama od seba. Cieľom kampane je ukázať iný ideál – ženu vyrovnanú a napriek tomu, že nie všetko je dokončené, spokojnú.

Spokojnú rodinu robí spokojná žena a spokojnú ženu robia drobné radosti.

www.365radosti.sk