Kontakt

Prevádzkovateľ:

Radovan Reisel – Reisel Internet Design
Májová 46/60, 956 21 Jacovce

Mob.tel.: 0949 874 872, Tel./Fax: 038/530 13 07, e-mail: reisel@reisel.sk
IČO: 36887439 DIČ: 1042429322, Živ.reg.:406- 8543, ObÚ v Topoľčanoch, www.reisel.sk